Appkonsulterna

AAppKonsulterna_logo_v2ppkonsulterna grundades 2012 tillsammans med Per Lindblom och Tobias Karlström. Appkonsulterna byggde applikationer, utvecklade appar och system. Bolaget hade som mest 3-4 anställda och den huvudsakliga kunden var Min Förskola, som tog fram ett system för förskolor. I samband med att Min Förskola lade ner verksamheten avvecklades också Appkonsulterna.