Atella Fastigheter

Logo_476x221

Atella Fastigheter startades sommaren 2015 tillsammans med Niklas Myrén, Jacob Hessle och Thomas Wahlström. Atella driver fastighetsutvecklingsprojekt i Stockholm och Mälardalen.

Maximilian Hermelin AB var med och grundade Atella Fastigheter och verksamheten drivs långsiktigt. Atella har hittills varit väldigt lönsamt och bolaget söker för närvarande ytterligare kapital för att kunna driva fler parallella projekt.