Hermelin Fastigheter

Hermelin Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar bostäder och kontor i Eskilstuna och Täby. Bolaget bildades 2014 och äger och förvaltar i egen regi ca 150 hyreslägenheter varav ca 25 studentlägenheter och en industrifastighet med kontor och garage.