Hermelin Solutions

Någonstans runt 2005 delades dåvarande Hermelin Communication AB upp i en IT-driftdel och en systemutvecklingsdel. IT-driftdelen blev sedermera Hermelin IT-partner och systemutvecklingsdelen fick namnet Hermelin Solutions. Hermelin Solutions togs över av min goda vän Per Lindblom. Bolaget ändrade affärsidé till att bedriva resursuthyrning inom utveckling och heter idag Per Lindblom AB.