Kontakt

Postadress
Maximilian Hermelin AB
Box 3395
103 68 Stockholm

Besöksadress
c/o Atella Fastigheter AB
Sveavägen 21
Stockholm

Telefon
070-990 05 10