Min Förskola

Logo smallMin förskola bildades 2012 tillsammans med Tobias Karlström och Per Lindblom med idén att skapa ett IT-system för att stödja förskolornas verksamhet. Primärt avseende kommunikationen med barnens föräldrar, men även stödja förskolorna i deras dokumentation av verksamheten.

Systemet visade sig dock vara svårsålt och verksamheten nådde inte den kritiska massa av kunder som behövdes. Affärsmodellen behövde troligen förändras till någon form av freemium-modell alternativt reklamfinansiering. Investeringskapitalet sinade dock och verksamheten sattes i konkurs mars 2014. Konkursboet köptes senare upp av Per Lindblom AB som enligt uppgift överväger att testa en annan affärsmodell.