Strategihuset

StrategihusetStrategihuset startades av min far, Johan Hermelin tillsammans med Hans Torvestig. Strategihuset är managementkonsulter inriktade primärt på offentlig verksamhet såsom kommunal förvaltning, risker och riskhantering, räddningstjänst och förskoleverksamhet.